Om goed up-to-date te blijven volgen Servanne Versteegen en Maria Terpstra-de Reus regelmatig cursussen en bijscholing. Hiermee blijven wij ook geactualiseerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hieronder enkele voorbeelden van gevolgde cursussen:
 •  Communicatie met ouderen met cognitieve beperkingen, o.a. dementie
 •  Spraakafzien bij slechthorendheid
 •  Baby- en peutergebaren, praten met je handen
 •  Introductie NLP
 •  PROMPT-therapie
 •  Metaphon-therapie
 •  Hodson & Paden
 •  Söderberg-Tanmethode bij dysfatische ontwikkeling
 •  TARSP en FIT
 •  Nijmeegse pragmatiektest
 •  Logopedie en tandheelkunde
 •  Oromyofunctionele therapie en gebruik myoscan
 •  Eet-en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen
 •  Stem- en slikstoornissen : ontwikkeling in diagnostiek en behandeling binnen KNO
 •  Sliktherapie bij volwassen CVA-patiënten
 •  Functionele communicatie bij afasiepatiënten
 •  Sensorische informatieverwerking: Anders Kijken naar Kinderen
 •  Auditieve verwerkingsproblemen
 •  Manuele facilitatie van de larynx
 •  Dyslexie o.a. CONNECT Klanken en Letters,
 •  CONNECT Woordherkenning, CONNECT Vloeiend lezen en Ralfi
 •  Nasaleren volgens Pahn
 •  Spraakrevalidatie na laryngectomie
 •  Hoortraining bij Cochleaire Implantatie
 •  Preventie en vroege interventie bij jonge stotterende kinderen
 • Telefysiek