Skip to main content

Gehoorproblemen?

Laat ze effectief behandelen bij Logopediepraktijk Lindenholt

Gehoorproblemen?

Laat ze effectief behandelen bij Logopediepraktijk Lindenholt

Laat ze effectief behandelen bij Logopediepraktijk Lindenholt

Wat zijn gehoorproblemen?

Het gehoor is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de taal en de spraak. Een kind leert praten door te luisteren, veel na te doen en te herhalen. Het leert zijn eigen klanken bij te sturen zodat die gaan lijken op de taal die hij/zij hoort.

Wanneer een kind niet goed hoort, is het moeilijker om de klanken te imiteren en goed te leren praten. Er kunnen articulatieproblemen ontstaan, de woordenschat is vaak kleiner en er kunnen problemen zijn met de zinsbouw. Deze gehoorproblemen kunnen ook invloed hebben op het leren lezen. Wanneer een kind vaak verkouden is, kan het zijn dat hij/zij regelmatig minder goed hoort. Ook dit kan invloed hebben op de spraak- taalontwikkeling.

Wat kan een logopedist doen bij gehoorproblemen?

Een logopedist kan helpen om de taalachterstand te verkleinen. Een logopedist kan helpen om de verstaanbaarheid te verbeteren. Een logopedist kan ouder(s)/verzorger(s) helpen zo goed mogelijk te communiceren met hun kind.

Waarom kiezen voor Logopedie Lindenholt?

Bij Logopedie Lindenholt zijn wij alert op gehoorproblemen. Wij zullen bij twijfels uw kind doorverwijzen voor verder onderzoek.

Maria Terpstra de Reus
Maak een afspraak

Of bel ons via 024-3730142

Emmie van Kraaij