Skip to main content

Preverbale logopedie

Laat uw kind effectief behandelen bij Logopediepraktijk Lindenholt

Preverbale logopedie

Laat uw kind effectief behandelen bij Logopediepraktijk Lindenholt

Laat uw kind effectief behandelen bij Logopediepraktijk Lindenholt

Wanneer preverbale logopedie?

Het kan zijn dat de baby of dreumes een ziektegeschiedenis heeft en mogelijk al in het ziekenhuis heeft gelegen en daar behandeld is door een preverbaal logopedist. Voor de verdere begeleiding thuis wordt de preverbaal logopedist in de 1e lijn ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld in geval van schisis, (lip-/kaak-/gehemeltespleet), syndromen, prematuur geboren baby’s, bij afbouw van sondevoeding.

Preverbale logopedie in Lindenholt

Vanuit zorgverzekeraars en de beroepsgroep van logopedisten is vastgelegd dat voor deze specialistische hulp aanvullende scholing vereist is om te voldoen aan kwaliteitseisen. 

Maria Terpstra-de Reus is geregistreerd preverbaal logopedist. Daarnaast neemt ze deel aan de vakwerkgroep 0-2 jarigen van de Nederlandse Vereniging voor Preverbaal Logopedisten (NVPL) en is er samenwerking met de praktijk voor preverbale logopedie Volmondig. Maria staat vermeld in de zoekkaart preverbaal logopedisten Nederland. 

Preverbale logopedie wordt meestal in de thuissituatie behandeld. Daarvoor is een verwijzing van een arts nodig (bijvoorbeeld kinderarts, CB-arts, huisarts). 

Waarom kiezen voor Logopedie Lindenholt?

Met persoonlijke en professionele aandacht kijkt Maria samen met ouder(s)/verzorger(s) hoe we de voedingssituatie kunnen optimaliseren. 
Als het nodig is, zijn er korte lijntjes met huisartsen, CB-artsen en andere hulpverleners.

Maria Terpstra de Reus
Maak een afspraak

Of bel ons via 024-3730142

Emmie van Kraaij